Založ si blog

Doba ľadová: klimatická hystéria 70tych rokov

Pohľad na klimatickú zmenu prešiel búrlivým vývojom. Klimatický systém je jeden z najzložitejších prvkov našej Zeme a snaha o pochopenie počasia, podnebia a jeho predpoveď siaha neskutočne ďaleko. Dnes už vieme omnoho viac ako v minulom storočí, avšak z urýchlených a katastrofických scenárov by sme si mohli zobrať racionálny príklad a ponaučenie.

Dnes máme problém s klimatickou krízou dramatického otepľovania. Klíma sa mení od nepamäti a meniť bude. Dnes už aj s najväčšou pravdepodobnosťou  nemalým pričinením človeka. Aj napriek tomu mnoho serióznych klimatológov zrovnáva výskum klimatického systému do podobnej roviny, ako výskum mozgu či vesmíru. Zámerne som použil slovo KLIMATOLÓGOVIA, nakoľko dnes v médiách uvidíte kohokoľvek diskutovať o klimatickej zmene, či vyjadrovať sa k tomu bez ohľadu na profesiu. Dôležité sú hlavne katastrofické a senzačné závery a je jedno kto ich prezentuje. Diskusia o klimatickej zmene už dávno stratila svoju racionalitu. Už dávno zvíťazila snaha po dosiahnutí jednomyseľnosti, bez ohľadu na fakty a dáta, teda aspoň vo verejnom priestore nie vo vedeckej obci. Ono ľudstvo má tendenciu aktuálne poveternostné vplyvy preceňovať a dávať do súvisu s globálnymi odnepamäti. Niektorí starší „vedci“ dokonca plynulo menia názor na klimatickú zmenu na základe aktuálnych trendov zmeny teploty. Tých nazývam tiež aj „trendoví klimatológovia“, ale o tom niekedy inokedy. Podstatné je, že momentálne planéta zažíva jedno z najteplejších období posledných desaťročí, možno storočí. Takže niet divu, že o klimatickej zmene má zmysel diskutovať. No inak tomu nebolo ani v minulosti, keď bol trend teplôt opačný. Klimatológia je nesmierne komplikovaná vedná disciplína, kde vstupuje množstvo faktorov a previazaní so zložitými interakciami a komplikovanými spätnými väzbami. Mnohé sú predmetom výskumu.

Ľudí však už po vynájdení teplomerov fascinovali cyklické zmeny, ktoré v prírode nastávajú. Asi mnohých prekvapí fakt, že takmer pred polstoročím bola klíma tiež nebezpečná a horlivo sa o nej diskutovalo. Strašiakom však bolo globálne ochladzovanie a prichádzajúca doba ľadová, ktorá mala pochovať mestá severnej Ameriky a Európy. Išlo pritom len o pomerne nepatrný teplotný výkyv, v porovnaní s kontinuálnym otepľovaním od polovice 19. storočia.

Od polovice 19. stor. sa Európa a svet pomaly otepľuje a dostáva z chladnej periódy, ktorú poznáme pod pojmom Malá doba ľadová. Postupne sa až do 50tych rokov 20. stor. otepľovalo a podmienky boli čoraz teplejšie. To sa však zmenilo okolo roku 1960, kedy začali teploty globálne stagnovať, až klesať. Na tento fakt ihneď zareagovali aj meteorologické inštitúty a začalo sa postupne čoraz častejšie skloňovať slovné spojenie: globálne ochladzovanie. Ako to už býva zvykom, katastrofické scenáre na seba nenechali dlho čakať a pritiahli pozornosť médií.

Viaceré časopisy uverejňujú hrozivé články a dôkazy o náraste arktických ľadovcov, ktoré postupujú na juh, ako môžete vidieť na obrázku.  Nigel Calder vydáva knihu s názvom The Weather Machine and The Threat of the Ice, čo sa dá preložiť ako hrozba novej ľadovej doby. Nechýbajú katastrofické obrázky s obrovskými ľadovcami, ktoré ničia severné mestá USA.

Situácií nepomohli ani masívne snehové búrky a blizzardy, ktoré sa v severnej Amerike v tomto období vyskytovali častejšie a boli mohutnejšie. To ľudí akosi presvedčilo, že doba ľadová sa zrejme blíži. Veď aj dnes sa o globálnom otepľovaní horlivo diskutuje najmä po extrémnych poveternostných podmienkach, či už sú to vlny horúčav, povodne, či požiare.  Majme na pamäti, že v danej dobe ešte neexistoval web, to by ta hystéria pravdepodobne dosiahla omnoho väčších rozmerov. Dnes by sme z toho mohli mať celkom slušnú zábavu.

Treba sa však na tento problém pozrieť očami vtedajších hypotéz. O masívnom vplyve CO2 na klímu sa vedelo málo a dôraz sa kládol hlavne na aerosóly, ktoré v čoraz väčšej miere vypúšťal čoraz väčší a „špinavší“ ťažký priemysel, ktorý zažíva svoj boom po II. svetovej vojne. Aerosóly účinne blokujú príkon slnečného žiarenia zo Slnka a spôsobujú ochladenie. Dnes už predpokladáme, že tento vplyv dokonca zmiernil otepľovanie v týchto povojnových rokoch, či dokonca sme zaznamenali mierne ochladzovanie v tomto období práve z tohto dôvodu, aj keď tento priemysel vypúšťal masívne aj skleníkové plyny. Lenže reakčný čas na uvoľnené skleníkové plyny je predsa o niečo pomalší, ako na priame aerosóly, čo vieme dokázateľne zmerať aj napr. pri výbuchu sopky.

Na druhej strane v tomto období sa do popredia dostávajú teórie klimatických zmien, predovšetkým pod vplyvom preukázanej Milankovičovej teórie a analýze ľadovcových jadier. Srbský vedec strávil pol života počítaním orbitálnych parametrov obehu Zeme okolo Slnka a zistil, že mierne oscilácie menia príkon energií zo Slnka v rámci pologúľ a ročného obdobia. Jeho závery boli v miernej korelácií so striedaním dôb ľadových. A práve tieto cykly naznačovali, že doba ľadová môže skutočne klopať na dvere. Hays a kol., vo svojej vedeckej práci z roku 1976 napríklad poukazuje na to, že orbitálne parametre sú nastavené k smerovaniu k dobe ľadovej. Rok 1940 mal byť zlomom, kedy sa klíma Zeme prepla z teplého módu do akéhosi ľadového. Situáciu malo zhoršiť aj už vyššie spomínané masívne vypúšťanie aerosólov z priemyselných fabrík. Tieto ochladzovacie tendencie korešpondovali s meraniami teplôt tak silne, že aj mnohí vedci ktorí v tom čase už hovorili o skleníkových plynoch, prešla na stranu ochladzovacích teórií. Vrty z ľadovcov zas preukázali, že medziľadové doby trvajú v porovnaní s ľadovými rádovo 10krát kratšie, takže čisto štatisticky z toho vyplynulo, že by sa mala medziľadová doba chýliť ku koncu.

Za najsilnejší dôkaz sa pokladalo to, že sa skutočne ochladzovalo, ako môžete vidieť aj na obrázku vľavo. Ono v skutočnosti sa zrejme ochladzovala najmä severná hemisféra a dokonca v oblastiach južne od rovníka sa pozorovalo mierne oteplenie. To malo naopak spôsobiť drastické suchá v tejto oblasti. Tieto zmeny mali ochromiť poľnohospodárstvo a svetovú produkciu potravín. Situácia sa zdala naliehavá natoľko, že spravodajská služba CIA požiadala vedcov o predikciu a možné dopady tejto krízy, v nadväznosti na geopolitiku vo vtedajšom svete. Predsa len to bolo obdobie tvrdej studenej vojny.

Časopis Newsweek v článku z 28. apríla 1975 uvádzal, že v horizonte 10tich rokov by sa mala znížiť celosvetová produkcia potravín a ochromené by mali byť hlavne obilnice amerických prérií. Ale aj rozsiahle oblasti Sovietskeho zväzu. Predpovedali aj zmeny v monzúnovom režime, čo povedie ku katastrofám v Indii a Číne, kde sa predpokladalo vypuknutie hladomoru. Aj keď sa väčšina meteorológov z príčinami týchto zmien veľmi nestotožňovala, isté riziko v poľnohospodárstve priznávali. V Anglicku zaznamenali poľnohospodári od roku 1950 pokles vegetačného obdobia približne o dva týždne, čo viedlo k celkovému poklesu produkcie obilia odhadovaného na 100 000 ton ročne.

Tak ako aj dnes, aj vtedy predstavitelia vlád horlivo diskutovali ako odvrátiť túto hrozbu. Napriek viacerým „nápadom“ sa našťastie žiaden z nich neuskutočnil. Uvažovalo sa o nútenom topení arktického ľadu tak, že by sa na ne rozprášili čierne sadze, prípadne sa uvažovalo o odklone arktických riek. Vedci však varovali, že tieto zásahy by mohli spôsobiť viac škôd ako osohu. A ako poznamenalo mnoho z nich, aj napriek urgenciám zo strany vedeckej komunity apelovať na problém napr. tvorením potravinových zásob a podobne, sa nestretli v politickej obci s pochopením. Nepripomína Vám to niečo?

Užitočné Zdroje:

Hays, J.D., Imbrie, J. and Shackleton , N.J. 1976. Variations in the Earth’s orbit: pacemaker of the ice ages. Science 194

Stránky: Climate4you.com

Od rozprávok k realite: Koľko energie získava SR z plynu?

01.04.2022

Energia je krvou civilizácie. Všetko je energia a vyspelosť, životná úroveň, celá moderná civilizácia stojí a padá na energii. V posledných dňoch sa veľa diskutuje o plyne, najmä tom ruskom, na ktorom je naša ekonomika momentálne závislá. Objavujú sa akési „urýchlené“ až „zbrklé“ vyhlásenia politického charakteru, ktoré nechcem rozoberať a komentovať. To [...]

Je najteplejšie za 11 300 rokov?

12.03.2020

Ľudia, ktorí vedia o klimatických zmenách, či klimatickej kríze len z televízie, či z médií majú o tejto problematike väčšinou len povrchné vedomosti. Samozrejme že sa otepľuje čo aj mnohí subjektívne posledné roky vnímame. Aké to však bolo v minulosti? Naozaj tu máme tak teplo, ako nikdy predtým? Osobne ma nesmierne rozčuľujú šokujúce vyhlásenia niektorých [...]

Ekologické farizejstvo klimatických „eko“aktivistov

11.03.2020

Nedávno vo februári 2020 mi na portáli názory.pravda.sk udrel do očí článok Radovana Geista s názvom: Klimatické pokrytectvo konšpirátorov, hlupákov a cynikov[1]. Podľa pána Geista sú vedci, ktorí skúmajú klimatický systém pravdepodobne hlupáci, cynici, či konšpirátori, pokiaľ nerazia cestu extrémneho katastrofizmu. Tvrdí to pritom človek, ktorý je vyštudovaný [...]

Ukrajina, Rusko, vojna,

ONLINE: Rusi chcú od Iránu ďalšie drony a rakety, tvrdia diplomati

08.12.2022 06:10

Zvyšujú sa obavy z toho, že sa Rusko bude snažiť získať v Iráne popri bezpilotných prostriedkoch aj ďalšie zbrane, tvrdí americký diplomat.

očkovanie, chrípka, dieťa, očkovanie proti chrípke, vakcína

Hlavná pediatrička: Sťažnosti na lekárov, ktorí neošetrili deti v tejto ťažkej chrípkovej sezóne ma zaboleli

08.12.2022 06:05

Lieky na chrípku v lekárňach nechýbajú iba kvôli jej obrovskému šíreniu. Na nosenie respirátorov kvôli covidu či chrípkovej sezóne detská lekárka Elena Prokopová už priamo nevyzýva. Potrebujeme sa totiž premoriť.

bg

O páde vlády rozhodne sedem poslancov. V hre sú štyri scenáre

08.12.2022 06:00

V hre sú aktuálne štyri scenáre, ako môže dopadnúť test menšinového kabinetu premiéra Eduarda Hegera. Rozhodujúce slovo bude zrejme mať sedem poslancov.

Nigéria, Boko Haram, vojaci

Nigérijská armáda viedla vo vojne proti Boko Haram tajný potratový program

08.12.2022 00:05

Armáda ukončila tisíce tehotenstiev dievčat a žien, ktoré uniesli a znásilnili islamistické skupiny. Mnohé zo žien s interrupciami nesúhlasili, niektoré podanie potratovej injekcie neprežili.

anvil

Antipropaganda, bez servítky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 31576x
Priemerná čítanosť článkov: 4511x

Autor blogu

Kategórie