Založ si blog

Ekologické farizejstvo klimatických „eko“aktivistov

Nedávno vo februári 2020 mi na portáli názory.pravda.sk udrel do očí článok Radovana Geista s názvom: Klimatické pokrytectvo konšpirátorov, hlupákov a cynikov[1]. Podľa pána Geista sú  vedci, ktorí skúmajú klimatický systém pravdepodobne hlupáci, cynici, či konšpirátori, pokiaľ nerazia cestu extrémneho katastrofizmu. Tvrdí to pritom človek, ktorý je vyštudovaný politológ. Predpokladám, že na univerzite sa hodne venoval klimatológií a zmenám klímy. Zarazila ma však iná vec, a síce používania slovného spojenia pokrytectvo. Kto sú však skutoční pokrytci? Ukazuje sa, že mnohé nedomyslené „ekologické“ nariadenia, ktoré vzišli aj kvôli naliehavosti rôznych spolkov a klimaaktivistov sú pre prírodu najviac škodlivé a zhubné. Toto je skutočné pokrytectvo pána Geista. Ide o tzv. „zelené paradoxy“, či ako by povedal lesoochranár Juraj Lukáč o plytkú ekológiu. Ako človek silne ekologicky zmýšľajúci takéto označenia pokladám z úst politológa, ktorý kádruje ľudí pojmami pokrytci, či hlupáci len preto, že sú vraj proti akejsi „zelenej transformácií“ za číry nezmysel. Je jasné, že pán politológ si zrejme zložité prvky klimatického systému a geografického prostredia pravdepodobne nevie dať do logickej súvislosti. Poďme sa teda pozrieť, čo doteraz táto „zelená transformácia“ spôsobila samotnej prírode v skutočnosti.

Keďže nie som politológ, ale fyzický geograf a človek čo sa 13 rokov venuje okrem iného aj meteorológií a paleoklimatológií tak si dovolím tieto veci, o ktorých pán Geist písal, dať do širších krajinno-ekologických súvislosti. Pán politológ cituje správu Greenpeace, ktorá vydala akýsi súhrn následkov klimatickej krízy pre Slovensko[2], kde sa okrem iného spomína aj polovičný pokles vodných zdrojov (do roku 2075), miliardové škody v poľnohospodárstve (približne v roku 2050). To je v skutku bizarné, nakoľko do veľkej miery môžu práve za tieto faktory rôzne nezmyselné nariadenia a „zelené transformácie“, prijaté práve pod záštitou boja proti emisiám a klimatickej zmene samotnej. Ide o tzv. ekologické paradoxy. Dnes s odstupom času je všetkým ekologicky zmýšľajúcim ľuďom jasné, že mnohé opatrenia konané v duchu „ochrany“ prírody a boja proti klimatickým zmenám, jej poškodili najviac, masívne a v mnohých prípadoch už nenávratne. V súčasnosti už hlavne vyčísľujeme škody, takže pán politológ zrejme zaspal dobu.

Paradox obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje energie v sebe zahŕňajú moderné technológie, avšak k aplikácií týchto systémov je potrebná jedná vec. Zdravý rozum. Nemá zmysel budovať solárne farmy na úrodných poliach v našich zemepisných šírkach, nakoľko tá elektráreň nikdy nezarobí sama na seba a po celú dobu životnosti ju treba dotovať. Opodstatnenie to má možno v stredomorských štátoch. Taktiež je nezmyslom stavať veterné turbíny na miestach, kde je suma ročných priemerných rýchlostí vetra zrovnateľná s prdnutím koňa do vetra. Iste je to výhodný biznis pre rôznych „solárnych“ barónov ale fakt je taký, že to vytvára len korupciu, klientelizmus a obyčajným ľuďom akurát tak vyššie účty za elektrinu.

Neviem či má zmysel písať o biopalivách, ktoré skončili totálnym fiaskom a postupne sa od nich upúšťa. Okrem toho, že sme naše polia zamorili „žltým morom“ repky olejnej a inými vysoko energetickými plodinami, ktoré majú jedinú úlohu. Vysať z našej pôdy živiny, podporiť eróziu  a decimovať biodiverzitu na poliach. Ušetríme možno zopár ton CO2 vypustených do ovzdušia, naproti tomu nám ostane degradovaná pôda, ktorá stráca schopnosť obživy a zadržiavania vody v krajine. Neviem či má cenu degradovať pôdu, ktorej jeden centimeter sa vytvára stovky až tisícky rokov preto, aby sme o mizivé % znížili obsah CO2 v atmosfére, čo de facto otepľovanie nezmierni vôbec. Akurát prichádzame a neobnoviteľnú surovinu v podobe úrodnej pôdy. Naskytá sa preto filozofická otázka: Zhynieme na horúcej planéte vplyvom globálneho oteplenia, alebo v novej dobe ľadovej na hladomor? To len tak na odľahčenie témy samozrejme.

Osobitnou kapitolou je biomasa. Ďalší veľký tromf „zelenej transformácie“, akože „ekologické“ „zelené“ palivo. Asi ťažko by sme hľadali energetické palivo, ktoré by bolo tak neekologické ako biomasa. Medzinárodný panel pre klimatickú zmenu IPCC zaradil biomasu medzi obnoviteľný zdroj energie, čím vlastne podporuje tento „biomasaker“ ako uhlíkovo neutrálne palivo. Rovnako tak aj Európska únia. Štúdia Freda Pearcea pre mimovládnu organizáciu FERN ukazuje, že európske lesy boli napadnuté v mene zelenej energie. Správa sa zameriava na lesy v Európe a USA ohrozené tlakom na využívanie bio-energie, ktorý je poháňaný obrovskými dotáciami z EÚ a jej členských štátov.[3] Takmer polovica dreva vyťaženého v Európskej únii je v súčasnosti využívaná na výrobu energie, čo tvorí 60% z produkcie obnoviteľných zdrojov energie. Táto energia však tvorí iba 5 % energetických potrieb EÚ.

Aký je hlavný problém tohto biomasakra? Práve krovinaté porasty pozdĺž ciest, riek a rôzne krovia sú v klimatickom systéme nesmierne dôležité na zadržiavanie vlahy, nehovoriac že slúžia ako útočisko pre mnohé druhy živočíchov a rastlín a majú úlohu tzv. biokoridorov. Práve tieto kroviny sú po celej Európe decimované, kvôli spaľovaniu ako tzv. biomasa. Najhoršie je to, že nejde iba o náletové dreviny, ale pod záštitou „zelenej“ energie likvidujeme celé lesy. Na Slovensku sme zašli ešte ďalej a zopár oligarchov si pod pláštikom „boja proti globálnemu otepľovaniu“ urobilo z biomasy a dotácií na ňu naviazaných, výnosný biznis. Začali sme rúbať naše vzácne lesy a vo veľkom ich páliť. Okrem toho že reálne prichádzame o les, ako významného činiteľa v klimatickom systéme, prichádzame o vzácne lesy a čoraz viac dochádza k odvodňovaniu pevnín. V súčasnosti proti tomuto biomosakru odnepamäti bojuje hlavne lesoochranárske zoskupenie Vlk a podarili sa im v tejto oblasti aj veľké veci.[4]

Potom čítame, že globálne otepľovanie spôsobilo masívny úbytok podzemných vôd na Slovensku. No nie len to. Spôsobilo to najmä decimovanie slovenských lesov, čím voda rýchlo odteká do riek a morí a nemá šancu pomaly vsakovať do podzemia a dopĺňať zásoby podzemných vôd. Taká je bohužiaľ realita. Svoj diel na tom bezpochyby má aj pokrivená ekológia, na čele s niektorými organizáciami, ktoré sa skrývajú za „zelenú transformáciu“, o ktorej pán politológ  tak rád píše. Keď teda nabudúce budete písať o úbytku podzemných vôd a „zelenej transformácií“, tak si treba uvedomiť, že je to páve tá pokrivená zelená transformácia, čo ten úbytok podzemnej vody spôsobuje.

Paradox jadrovej energie

Ďalším paradoxom je boj proti jadrovej energii. Jadrová energia totižto nemá žiadne emisie CO2. V súčasnom technologickom poznaní a potrebe energií je iba jediná cesta k nízkoemisnej energetike. Jediná možnosť je kombinácia jadra s rozumným doplnením obnoviteľných zdrojov, podľa geografického prostredia. Lenže „zelení transformátori“ úspešne sabotujú tieto projekty, čo vedie k situácií, že v Nemecku zatvárajú funkčné reaktory a obnovujú uhoľné elektrárne. Kde je tá ekológia ťažko povedať. Takže pán Geist, keď citujete správu Greenpeace tak sa ich prosím opýtajte prečo emisie CO2 rastú. Áno nárast emisií je v nápadnej zhode s „bojom“ voči jadru. Takže v prvom rade tam mierte svoje obavy a strach pred nárastom CO2. Na vine nie sú hlupáci a cynici z oblasti klimatológie, ale veľký podiel zodpovednosti na náraste týchto emisií majú práve ľudia z vašich radov, ktorí hlásajú tú „zelenú transformáciu“.

Na záver by som ešte rád niečo napísal o tých „konšpirátoroch“ a hlupákoch. Autor zrejme netuší ako klimatický systém v skutočnosti funguje, čo mu nemožno dať za vinu, keďže sa jedná o politológa. Ja Vás ubezpečujem, že žiaden seriózny vedec, ktorý sa venuje výskumu klimatických zmien, nie je konšpirátor, hlupák a ani cynik. Každý seriózny vedec vie, že do veľkej miery za súčasné otepľovanie môže enormný nárast skleníkových plynov. Jedine v čom sa líšia názory sú dopady vyjadrené exaktne a konkrétne v °C, t.j. nie každý vedec v tejto oblasti zastáva názor extrémnej apokalypsy, či extrémneho oteplenia v najbližšej dobe. To je známy vedecký fakt, že tieto systémy nám kvôli zložitým spätným väzbám a energetickým prepojeniam ešte nie sú dostatočne známe. Inými slovami dnes vôbec nie je dokázané a presne vypočítané v zmysle fyzikálnom, za koľko oteplenia vyjadrené globálne v °C môžu ľudstvom produkované skleníkové plyny, za koľko môžu prírodné procesy a za koľko môžu zložitejšie spätné väzby v interakcií zložiek klimatického systému. V tomto vo vedeckej obci vôbec nepanuje konsenzus ani 100% zhoda. A nejedná sa o žiadnu konšpiráciu, ale všeobecnú vedeckú diskusiu a triezve bádanie a výskum. Len aby to bolo všetkým jasné. Extrémni klimaaktivisti Vám však  budú tvrdiť niečo iné a síce, že sa tu doraz uvaríme vo vlastnej šťave.

Väčšina z týchto klimaaktivistov, ja ich skôr nazývam klimatickí fundamentalisti z rôznych podivných organizácií, vytvorili medzi sebou akúsi „sektu“ správneho názoru stojaceho na pilieroch katastrofizmu pred blížiacou sa pohromou v podobe globálnej klimatickej zmeny. Na rozdiel od opačného extrému klimaskeptikov „popieračov“ klimatických zmien, ktorých by mala financovať ropná lobby, tak títo zas priťahujú oligarchov z oblastí štedro dotovanej energetiky a svojimi grantmi a finančnými prostriedkami už dávno presiahli aj spomínanú ropnú lobby. Okrem toho im asi unikol „konšpiračný“ fakt, že ropná lobby už od čias Busha Jr. štedro dotuje rôzne kruhy v boji proti globálnemu otepleniu, najmä kvôli dotáciám  z biopalív, na ktorom si aj ropné koncerny budujú pekný biznis. [5] Napriek tomu väčšina týchto klimaaktivistov aj dnes bude skalopevne tvrdiť, že vedci ktorí majú na veci o trochu odlišný názor, sú financovaní ropným biznisom a podobné iné konšpirácie.

Zhrnuli sme len zopár iracionálnych paradoxov, ktoré pod záštitou pomoci prírode, jej v skutočnosti ešte viac uškodili. Samozrejme, že dnes títo ekoaktivisti tvrdia, že išlo o akési omyly minulosti. Faktom je, že práve vďaka systematickému a iracionálnemu „honu“ na oxid uhličitý a jeho znižovanie za každú cenu sa prijali opatrenia, ktoré samotnej prírode a ekológií škodia omnoho viac. Možno boli prijaté pod tlakom a mnohé neboli domyslené, no keď nabudúce budete počúvať z médií o tom, ako kvôli otepľovaniu klesajú hladiny podzemných vôd, ubúda živočíchov a znižuje sa biodiverzita, tak sa zamyslíte kvôli čomu je to tak. Áno aj kvôli týmto tzv. „zeleným“ opatreniam. Tých opatrení je mnoho. Mohli by sme písať o elektromobiloch, hladomoroch v treťom svete kvôli produkciám biopalív a podobne. Treba si však položiť otázku cui bono? Komu to prospieva? Prírode určite nie. Obyčajným ľuďom tiež nie. Jediná skupina ktorá na tomto šírení strachu a zvestovania apokalypsy profituje sú podivné organizácie a spolky s politickým zázemím, ktoré žijú z grantov a lobbingu okrem iného aj energetických koncernov. Pre nich je existenčne dôležité živiť túto auru kataklizmy, nakoľko ich existencia stojí a padá s globálnou teplotnou krivkou.

Použité zdroje:

[1] https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/542359-klimaticke-pokrytectvo-konspiratrov-hlupakov-a-cynikov/

[2] https://www.greenpeace.sk/tlacova-sprava/1317/greenpeace-vydal-suhrn-nasledkov-klimatickej-krizy-pre-slovensko/

[3] https://www.fern.org/news-resources/up-in-flames-how-biomass-burning-wrecks-europes-forests-378/

[4] https://biomasaker.wolf.sk/europsky-biomasaker/

[5] https://www.greenbiz.com/news/2007/02/06/bp-funds-500-million-biofuels-research-berkeley

Od rozprávok k realite: Koľko energie získava SR z plynu?

01.04.2022

Energia je krvou civilizácie. Všetko je energia a vyspelosť, životná úroveň, celá moderná civilizácia stojí a padá na energii. V posledných dňoch sa veľa diskutuje o plyne, najmä tom ruskom, na ktorom je naša ekonomika momentálne závislá. Objavujú sa akési „urýchlené“ až „zbrklé“ vyhlásenia politického charakteru, ktoré nechcem rozoberať a komentovať. To [...]

Je najteplejšie za 11 300 rokov?

12.03.2020

Ľudia, ktorí vedia o klimatických zmenách, či klimatickej kríze len z televízie, či z médií majú o tejto problematike väčšinou len povrchné vedomosti. Samozrejme že sa otepľuje čo aj mnohí subjektívne posledné roky vnímame. Aké to však bolo v minulosti? Naozaj tu máme tak teplo, ako nikdy predtým? Osobne ma nesmierne rozčuľujú šokujúce vyhlásenia niektorých [...]

Klimatické pokrytectvo, alebo kto je najviac zodpovedný?

03.03.2020

Dnes počúvame o „klimatickej kríze“ takmer dennodenne. Greta na nás valí obvinenia ako sa opovažujeme ničiť jej prostredie! Je smutné, že o klimatickej zmene diskutujú hlavne tí, čo ju spôsobili. V tomto článku chcem vyvrátiť mýtus o zodpovednosti za klimatickú zmenu. Vyspelý svet akoby sa chcel zbaviť tejto zodpovednosti a hodiť to na plecia chudobným krajinám, [...]

orbán

Pustí Brusel Orbána k svojmu kormidlu?

01.06.2023 16:19

Trinásť mesiacov predtým, ako by sa Budapešť mala ujať predsedníctva v Rade Európskej únie, drvivá väčšina europoslancov sa vyslovila proti.

pellegrini raši

Hlas sa obul do Matoviča a Hegera. Z eurofondov sa vyčerpali len štyri percentá, od Remišovej žiadajú státisíce

01.06.2023 16:00

MIRRI zbytočne platí prázdny priestor, exministerka Veronika Remišová vraj zabudla vypovedať zmluvu.

vojenské cvičenie, Slovenský štít 2023, vojaci, armáda,

Ozbrojené sily upozorňujú na vojenské cvičenie, občania môžu počuť cvičnú streľbu

01.06.2023 15:52

Cvičenie Alertex 2023 je zamerané na rôzne krízové situácie.

Taliansko / polícia /

Policajt v Ríme zastrelil svoju kolegyňu, neskôr i seba

01.06.2023 15:50

Obaja pracovali na inšpektoráte pre verejnú bezpečnosť Poslaneckej snemovne, dolnej komory talianskeho parlamentu.

anvil

Antipropaganda, bez servítky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 35873x
Priemerná čítanosť článkov: 5125x

Autor blogu

Kategórie